จ้างจัดประชุมใหญ่

ผลการพิจารณาเปิดซฮงสอบราคาจ้างเหมาจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ขอแก้ไขการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

จากวันที่ 16  พฤศจิกายน 2560 เป็น วันที่  21  พฤศจิกายน  2560

Visitors: 62,624