สสธท.เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ ของสมาคมปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

อายุไม่เกิน 70 ปี มี 2 ประเภท คือประเภทสามัญและประเภทสมทบ

  

            คุณสมบัติของผู้สมัคร

               1. ผู้สมัครต้องมีอายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ ในวันสมัคร

               2. ผู้สมัครต้องชำระเงินบริจาคตามตารางประกอบชำระเงินการรับสมัครสมาชิกดังนี้

 

ตารางเงินบริจาคตามระเบียบของสมาคมเข้ากองทุนเงินบริจาคเพื่อความมั่นคง

ที่สมาคมจัดตั้งขึ้นและดำเนินการตามระเบียบที่สมาคมกำหนด

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 สิงหาคม 2560

ปี

  เงินสงเคราะห์   

อายุของสมาชิก ณ วันสมัครและจำนวนเงินบริจาคเข้ากองทุนโดยสมัครใจ

+ เงินบำรุง 

  อายุ 57 ปี

  อายุ 58 ปี

  อายุ 59 ปี

  อายุ 60 ปี

  อายุ 61 ปี

  อายุ 62 ปี

  อายุ 63 ปี

  อายุ 64-70 ปี

ปี 54

2,400.00

 

 

 

 

 

 

 

2,400.00

ปี 55

3,320.00

 

 

 

 

 

 

3,320.00

3,320.00

ปี 56

3,770.00

 

 

 

 

 

3,770.00

3,770.00

3,770.00

ปี 57

3,711.00

 

 

 

 

3,711.00

3,711.00

3,711.00

3,711.00

ปี 58

3,654.00

 

 

 

3,654.00

3,654.00

3,654.00

3,654.00

3,654.00

ปี 59

3,742.50

 

 

3,742.50

3,742.50

3,742.50

3,742.50

3,742.50

3,742.50

ปี 60

3,916.00

 

3,916.00

3,916.00

3,916.00

3,916.00

3,916.00

3,916.00

3,916.00

เงินบริจาค

 

 

3,916.00

7,658.50

11,312.50

15,023.50

18,793.50

22,113.50

24,513.50

เงินค่าสมัคร+

 

เงินบำรุง +

 

เงินสงเคราะห์

 

ล่วงหน้า

 

ในรอบสมัคร

 

วาระพิเศษ

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

รวม

 

4,040.00

7,956.00

11,698.50

15,352.50

19,064.00

22,834.00

26,153.50

28,553.50

Visitors: 62,621