ตราสัญลักษณ์ / ความหมาย

 

ตราสัญลักษณ์สหกรณ์

      ความหมาย 

             เกลียวเชือกล้อมรอบไขว้กันไปมา แสดงถึงความสามัคคีของพวกเราชาวสมาชิกสหกรณ์

             งูพันคบเพลิง แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์เหมือนแสงสว่างของแปลวไฟที่ไม่มีวันดับ

             การประสานมือ แสดงออกถึงภายในองค์กรกับมวลสมาชิกต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน และเข้าใจซึ่งกันและกัน และจะร่วมือร่วมใจสร้างองค์กรนี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

Visitors: 62,623